Book review,  Favourites

Deverill Chronicles

God søndag kjære deg!

Håper du har en nydelig dag i våren  😀  Her går det i foto i helgen, jeg har vært så heldig å få låne et kamera fra Olympus for å teste ut og se om jeg liker det. Kanskje det blir Olympus på meg igjen i fremtiden. Jeg har bikket 300 bilder så dette er spennende. Jeg har fått med meg noen nye linser så nå får pelsklingene gjennomgå 😀

I natt/dag har det faktisk snødd igjen, altså jeg mener det, vi har skrudd klokken i natt og det innebærer at snøen skal holde seg unna! Det var dagens klaging  😐

Picture from Ark.no
Picture from Ark.no
Picture from Ark.no

Slottskrønikene

I dag vil jeg fortelle deg om en liten bok serie jeg har funnet. Det er Slottskrønikene av Santa Montefiore, 3 bøker – Toner av kjærlighet og krig, Deverillslottets døtre og Slottets siste hemmelighet.

Toner av kjærlighet og krig

Året er 1910. Tre svært ulike jenter deler en idyllisk oppvekst på slottet Deverill. Men livene deres og godset de elsker står i fare når de irske uavhengighetskampene bryter ut.

Krigen og kjærligheten tvinger kvinnene fra hverandre og fører dem til forskjellige kanter av verden. Men likevel er det én ting som alltid vil forene dem: den dype lengselen etter Deverillslottet og alle dets hemmeligheter …

Deverillslottets døtre

Det er 1925 og krigen er over for lenge siden. Mye har gått tapt, og det kjære hjemmet til familien gjennom århundrer, Deverill-slottet, har brent ned til grunnen. Unge Celia er fast bestemt på å gjenreise godset og holde det i familien.

Men mørke skygger samles igjen når den store Depresjonen truer. Og slottet som binder familien sammen, skjuler en forbannelse som kun kjærligheten kan oppheve.

Slottets siste hemmelighet

Det er 1939 og en ny verdenskrig er i anmarsj. I Deverill-familien venter en ny generasjon på å ta over.
Kitty Deverill har for lengst slått seg til ro med sin egen familie. Men da hennes livs store kjærlighet plutselig vender tilbake til barndomsbyen, snur det opp ned på hele hennes tilsynelatende lykkelige tilværelse …

Disse bøkene er utrolig bra, og jeg klarte å holde følge selv om det tok litt tid før bok to og tre ble lest. Det er alt av spenning, historie, intriger og kjærlighet her. Det blir ikke kjedelig for å si det sånn 🙂

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, Santa Montefiore sine bøker er bare helt fantastisk <3 Du er hjertelig velkommen til å besøke oss i Bergen!

Ha en nydelig dag i våren!

 

 

Happy Sunday my dear! 

I hope you are having a beautiful day in the Spring 😀 I am taking photos this weekend, I have been so lucky to borrow an Olympus camera for a whole week to see if I like it. Maybe I will have an Olympus camera again in the future. I have taken over 300 pictures so this is exciting. I have some new lenses as well so my kitties are the victims 😀 

Last night/today it has actually been snowing again, seriously, we turned the clock last night and that means the snow should stay away! That was todays complaining  😐 

 

Picture from Ark.no
Picture from Ark.no
Picture from Ark.no

Deverill Chronicles Series

Today I want to tell you about a little book series I found, Deverill Chronicles by Santa Montefiore – Songs of love and war, Daughters of castle Deverill and The last secret of the Deverills. (There might be other titles in USA) 

Songs of love and war

The year is 1910. Three very different girls shares and idyllically upbringing at the Deverill Castle. But their lives and the mansion they love is in danger when the war breaks out. The war and love forces the women apart and leads them to different parts of the world. But yet, there is still one thing that will always unite them: Their deep longing for the Deverill castle and all it´s secrets… 

Daughters of castle Deverill

It is 1925 and the war is over. A lot is lost, and their lovely Deverill castle, is burned to the ground. Young Celia is determined to rebuild the mansion and keep it in the family. 

But dark clouds are coming when the big Depression is coming. And the castle hos ties the family together, hides a course that only love can abolish. 

The last secret of the Deverills

The year is 1939 and a new world war is coming. In the Deverill-family they are waiting for a new generation to take over. Kitty Deverill has settled down with her own family. But when her big true love returns to their childhood town, everything in her apparently happy life is turned upside down. 

These books are incredible, and I still managed to keep track even though it took some time before book two and three was read. It has everything of action, history, intrigue and love. It will not get boring, i promise you that 🙂 

I have said it before and I will say it again, Santa Montefiores books are amazing <3 You are more than welcome to visit us in Bergen! 

Have a beautiful day in the spring! 

 

 

 

Jeg heter Veronica og jeg skriver om mine lidenskaper :-) Reising, skriving, lesing, film/serier, ta bilder! Håper du liker det :-) My name is Veronica and I write about my passions :-) Travel, writing, reading, movies/series, taking photos! Hope you enjoy it :-)