Movie & series review

The Post

God søndag 🙂

Hvordan har helgen din vært? Jeg har vært snill pike og kommet meg ut på tur hver dag 🙂 Klapp på skulderen der ja! Jeg har også vært på kino alene for første gang, det var en ny opplevelse. Det viste seg at hun som satt ved siden av meg også var alene så da var vi alene sammen 🙂

Filmen jeg så var The Post med Tom Hanks og Meryl Streep. Det er en dramafilm om USA´s første kvinnelige eier og utgiver av avisen, The Washington Post. Filmen forteller om hvordan livet var i avisbransjen og hvordan den amerikanske regjeringen prøver å skjule hvordan det egentlig er med den militære innblandingen i Vietnam og hva de skal gjøre når de plutselig får greie på dette. De er i kappløp med den gigantiske The New York Times og de risikerer plutselig karriere og fengelsstraff for å avdekke alle hemmelighetene.

Happy Sunday 🙂 

How is your weekend going? I have been a good girl and went for a walk both Saturday and Sunday 🙂 I have also been to the movies by my self for the first time, that was a new experience. The woman next to me was also alone so were alone together 🙂 

The movie I saw was The Post with Tom Hanks and Meryl Streep. It is a drama about USA´s first female owner and publisher of the newspaper, The Washington Post. The movie tells us about how life was in the newspaper business and how the American government tries to hide how it really is with the military involvement in Vietnam and what they are suppose to do when they suddenly finds out about it. They are racing with the enormous The New York Times and they are risking both career and prison to reveal the truth. 

Picture from Wikipedia
Picture from P3
Picture from Variety

Jeg synes at filmen var spennende og stadig nye utviklinger. Det at det også er en sann historie gjør at man følger litt ekstra med på alt som skjer også. Gode skuespillere i alle ledd og de spiller rollene sine godt fra 1970 tallet.

Så trenger du en god film i kveld så er det bare å kjøpe billetter.

Lag en nydelig søndag 🙂

I thought that the movie was exciting and there was new development all the time. The fact that it is a true story makes you pay extra attention to it. Good actors in all the roles and they play their characters good from the 1970´s. 

So if you need a good movie tonight, there is nothing else to do then to buy tickets.

Make a beautiful Sunday 🙂 

Jeg heter Veronica og jeg skriver om mine lidenskaper :-) Reising, skriving, lesing, film/serier, ta bilder! Håper du liker det :-) My name is Veronica and I write about my passions :-) Travel, writing, reading, movies/series, taking photos! Hope you enjoy it :-)